Chris Zwerver

Ik ben Chris Zwerver, Coaching LRS is mijn relatiebedrijf. Als mens ben ik gericht op andere mensen en vooral op hoe het contact tussen mensen verloopt. Mijn levensinspiratie ligt bij hoe wij open kunnen (blijven) staan voor anderen. Anderen die altijd anders zijn dan jij.

In dat licht is er een dichtregel die ik al heel lang koester: ‘Ik ben geen vreemder andere dan jij’. Als mens hebben we allemaal wel verschillende, vaak soms tegenstrijdige, kanten. Onder verschillende omstandigheden en in contact met verschillende mensen laat je iets anders van jezelf zien. Zo ben ik iemand die graag onder mensen is, maar tegelijkertijd ben ik ook heel graag alleen. Ik heb dat nodig om me weer op te laden. In die zin zoek ik altijd een balans tussen alleen zijn en samen zijn met anderen.

Mijn interesse in de dialoog ontdekte ik toen ik vanuit mijn relatiebegeleiding ook met groepen ging werken. Ik zag hoe waardevol het is als mensen vanuit een onderling contact als mens samen aan iets werken. Ik ervoer ook hoe relatiekwaliteiten in belangrijke mate bepalen of je succes boekt of niet. Of je gelukkig bent of niet.

Vanuit mijn betrokkenheid met de samenleving ben ik in mijn jongere jaren milieuhygiëne gaan studeren. Vandaag de dag gaat mijn aandacht vooral uit naar het klimaat en een inclusieve samenleving waaraan iedereen volwaardig en gelijkwaardig kan deelnemen. Ik heb een zoon met een ernstig verstandelijke beperking. De gehandicaptenzorg heeft daardoor als vanzelf mijn belangstelling, maar ook onze vergrijzende samenleving houdt mij bezig.

Mijn relatiebegeleiding ben ik ooit gestart toen ik sterk geïnspireerd raakte door vernieuwende inzichten van een Amerikaanse relatietherapeut, die inmiddels ook in Nederland bekendheid geniet, Esther Perel. De laatste tijd heb ik mij gespecialiseerd in relatiebegeleiding bij een ernstige ziekte als kanker. Dat heeft er bij mij toe geleid dat ik veel meer ben gaan leven vanuit vertrouwen, vanuit een niet weten. Leven met wat zich aandient.

Ik ben iemand die nieuwsgierig, onderzoekend en verbindend is. In mijn werk zet ik mijn eigenheid expliciet in. Daar zit ook een flinke dosis humor bij. Ik heb een holistische kijk op het leven: vooral dingen in samenhang zien en oppakken.

Coach bij Gespreks- en Dialoogbegeleiding, Chris Zwerver