Dialoogbegeleiding

Met elkaar leven we meer en meer in een participatie en netwerksamenleving. We zoeken steeds verbinding met anderen om iets met elkaar te doen. Om vervolgens weer in een ander verband verder te gaan. Ook leven we in een meer en meer gepolariseerde wereld waar mensen geneigd zijn tegen over elkaar te gaan staan. Vanuit hun eigen waarheid, hun eigen gelijk.

In die wereld heeft dialoog toekomst. In een dialooggesprek ga je niet in discussie maar luister je naar elkaar, bevraag je elkaar en vul je elkaar aan. Je blijft erbij als verschillen boven tafel komen en spanningen oplopen. Het is een machtig mooi creatief en levend proces van ontmoeting. Het is een dankbaar proces, waar vanuit gelijkwaardigheid mensen zich gezien en gehoord voelen.

De minimale opbrengst is dat je begrip en respect krijgt voor de betekenis die anderen, vanuit hun perspectief, aan iets geven.

De maximale opbrengst is een gedeelde en voor jou nieuwe werkelijkheid. Een nieuw en welkom inzicht dat je anders nooit had gekregen. We zien immers altijd maar een stukje van het grote geheel. Sprekend is de metafoor van de blinden met de olifant. Een oud Indiaas verhaal over 6 blinden die samen ontdekken wat een olifant is zonder zelf ooit een olifant gezien te hebben.

Wat kunnen jullie van mij verwachten?

Als dialoogbegeleider werk ik vanuit rust en scherpte bij wat zich aandient in het hier en nu. Anderen staan centraal, maar ik laat ontstaan en geef richting. Ik doe dit door de basisstructuur voor het voeren van een dialoog te faciliteren en met het creëren van een ‘wij-gevoel’. Dat ontstaat vooral wanneer de deelnemers het proces van uitwisseling en vertraging als waardevol gaan ervaren.

De kracht van een goede dialoog is het gesprek te laten zijn zoals het zich ontwikkelt. Soms stel ik vragen ter verheldering.

Ik grijp alleen in wanneer het nodig is om de ruimte voor een goede dialoog open te houden of wanneer er geen ruimte meer lijkt te zijn voor kwetsbaarheid en veiligheid. Op die momenten bied ik structuur. Verder is het vooral: wat gebeurt dat gebeurt.

Er zijn verschillende dialogische werkvormen die ik toepas al naar gelang de situatie daar om vraagt. Denk aan de Talking stick, Windtunnelen, Benedictijnse dialoog, Harvest dialoog, World café, Fishbowl dialoog, Diversiteitsmodel, U-model.

"Niet uitleggen en argumenteren, maar luisteren en aandacht zijn de kernbegrippen van de dialoog."