Dialoog op school

Ik heb mij als trainer en dialoogbegeleider verbonden aan Dialoog op school. Een initiatief van Mens in Dialoog om dialoog een plek op school en in het onderwijs te geven. Wanneer we onze kinderen laten kennismaken met dialoog als gespreksvorm waarin je echt contact maakt met elkaar helpen we ze in de transitie die we als samenleving – met vallen en opstaan – doormaken.

Een transitie naar een samenleving waarin waarden eerst komen, en we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een menselijker, liefdevoller en rechtvaardiger leven voor iedereen. Een ander initiatief wat ik van harte ondersteun – Nederland Kantelt - maakt deze beweging zichtbaar en versnelt deze vernieuwing.

"Je al jong weten open te stellen voor de ander, die altijd anders is, verbindt!"